Báo cáo về các trường hợp vi phạm chính sách của FreeShells.ch

FreeShells.ch có một chính sách giới hạn việc sử dụng các dịch vụ mà FreeShells.ch cung cấp. Vi phạm chính sách này là điều không thể chấp nhận được. Nếu bạn phát hiện bất kỳ trường hợp nào sử dụng dịch vụ của FreeShells.ch để làm những việc trái pháp luật, có tính lạm dụng, trái với chính sách của FreeShells.ch, vui lòng báo cáo đến địa chỉ sau

abuse@freeshells.ch.

Mọi việc sẽ được điều tra và xử lý dựa theo những điều quy định trong chính sách. FreeShells.ch sẽ không che giấu, bảo vệ bất kỳ người dùng nào đã vi phạm những điều khoản đã quy định. Nếu bạn là nạn nhân của các hành động ác ý, phá hoại sử dụng những dịch vụ của FreeShells.ch, hãy liên hệ abuse@freeshells.ch. Trong trường hợp bạn hoặc bộ phận lưu trữ của FreeShells.ch có bằng chứng cho cho hành động đó, FreeShells.ch sẽ giúp bạn minh oan.

Quay lại trang chính