Vitajte na FreeShells.ch

English | Deutsch | Italiano | Dansk | Polski | Portuguęs | Vietnamese | Russian | Français | Slovak | Español | Norsk

The FreeShells.ch site was decommissioned on May 15, 2009.

Freeshells Cartoon
FreeShells.ch poskytuje úcty shell zadarmo na stabilnom, plne funkcnom, unixovom systéme. Poskytuje mnozstvo príkazov , a nástrojov na základne využitie. Shell na FreeShells.ch je velmi flexibilný a umožnuju velké rozhranie configurácie a zmeny. Cielom je poskytnút vysokú mieru využitelnosti, volnosti, a otvorenosti pre užívatelov. Táto služba bola založená pre ludí s takým hobby, študentov, vývojárov,systémových adminov , každému kto potrebuje , alebo chce plne funkcné Unix shell prostredie. Môže byt využitá pre osobné úcely , na ucenie sa nových technolúgii, na výskumné úcely, vývoj softwaru, alebo asistencii pri dialkovom testovaní,oprave problémov, alebo diagnozy.

The FreeShells.ch site was decommissioned on May 15, 2009.

Služby & funkcnost Registruj sa tu Novinky & dianie
Nahlásenie podvodu Tipy & FAQ Politika stránky