Freeshells.ch politik

Nytt: Angående bakgrunnsprosesser

Grunnet den store effekten de mange bakgrunnsprosessene har hatt, og med den store mulighet for misbruk er det nå ikke lengere tillatt å kjøre uovervågede bakgrunnsprosesser. Dette inkluderer IRC bots, eggdrops, BNCbouncers, psybnc m.v.

Brukerpolitikk

Freeshells.ch tolerer ikke noen form for misbruk eller ulovligheter som blir begått av brukerne eller imot brukerne. Se spesiellt spesifisert liste nedenfor:

Hvis slike aktiviteter er oppdaget, eller rapporteret kan de følgende handlinger taes i bruk:

For å rapportere om misbruk, send vennligst en epost til abuse@freeshells.ch

Privat politikk

Freeshells.ch har understående poltikk angående brukerenes data:

Service garanti

Freeshellsch garanterer ikke noen form for service, tilgjengelighet, datasikkerhet eller backup. Men det blir gjort en innstats for å levere en kvalitets-tjeneste:

Hvis du har noen spørsmål vedrørende politikken, send da en epost til sysadmin@freeshells.ch

Klikk her for å gå til hovedsiden