Chính sách của FreeShells.ch

Các hoạt động không được khuyến khích

Một vài hoạt động có thể là hợp lệ hoặc không được xem là quấy rối, nhưng vẫn không được khuyến khích ở FreeShells.ch. Lý do là chúng có thể ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống, mạng hoặc đơn giản chúng không phải là mục đích phục vụ của FreeShells.ch. Chúng có thể là

Nếu các hoạt động trên bị bắt gặp hoặc báo cáo, tiến trình tương ứng sẽ bị huỷ không cần báo trước. Việc tái phạm sẽ dẫn đến tài khoản bị khóa.

Các hoạt động được phép

FreeShells.ch không chấp nhận bất kỳ hoạt động mang tính phá hoại, quấy rối hoặc các hành vi trái pháp luật của người dùng, đặc biệt là các hoạt động sau:

Nếu một trong các hoạt động trên bị phát hiện, sẽ dẫn tới

Để báo cáo về các sự vi phạm, liên hệ abuse@FreeShells.ch

Chính sách về sự riêng tư

Dưới đây là chính sách liên quan đến dữ liệu cá nhân:

Sự bảo đảm về dịch vụ của FreeShells.ch

FreeShells.ch không bảo đảm ở bất kỳ mức độ nào về dịch vụ, bảo toàn dữ liệu, sự sẵn sàng của các dịch vụ, hoặc sao lưu. Tuy nhiên, FreeShells.ch luôn cố gắng để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất:

Mọi trao đổi về chính sách của FreeShells.ch, xin vui lòng liên hệ sysadmin@FreeShells.ch

Quay trở lại trang chính...